Bli medlem

Ur våra stadgar: “Till medlem i föreningen kan antas anställd i Region Västmanland och/eller myndig person fast bosatt inom Västmanlands län“.

Medlemsförmåner:

  • Vinstchans i det årliga konstlotteriet.
  • Få erbjudanden om besök på gallerier och ateljéer, föreläsningar och kurser.
  • Köp konst till rabatterade priser.
  • Rabatt på inramningar (20%) hos Ekströms konst och inramningsaffär AB.
  • Rabatt på Sveriges största renodlade konsttidskrift “Konstperspektiv”.

För att bli medlem fyller du i dina uppgifter i ansökningsformuläret här på hemsidan (länk nedan). Ansökan kommer att granskas av styrelsen och efter godkännande är du sedan medlem.

Läs våra medlemsvillkor.

För att ha rösträtt på årsmötet krävs att du betalat in den årliga medlemsavgiften på 300 kronor senast den 31 mars innevarande år. Om du betalat in före detta datum deltar du också i en extra utlottning av ett konstverk.

Inbetalning görs via Swish nummer 123 117 86 23 eller till PlusGiro 572147-7.
Ange ditt medlemsnummer och namn (medlemsnumret kommer du att finna under sidan Medlem när du blivit registrerad och loggat in).

Om du har några frågor innan registrering, tveka inte att kontakta oss på admin@westmanniakonst.se.

Till ansökningsformulär