Integritetspolicy

Vilka vi är

Vårt syfte är att inom Region Västmanland väcka intresse för och främja kunskap om konst framför allt genom att arrangera utställningar och utlottning av konstverk. Vi välkomnar alla västmanlänningar till konstföreningen Westmannia!

Vår webbplatsadress är: https://www.westmanniakonst.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Föreningen tillämpar dataskyddsförordningen (GDPR) och värnar om den personliga integriteten. Uppgifter som lämnas till Föreningen vid registreringen används för administration och för att kunna upprätthålla en hög service till Föreningens medlemmar. Informationen du lämnar till oss kommer endast att användas av Föreningen.
Vi samlar in följande information:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Gatuadress, Postnr, Ort
  • Mobilnummer (frivilligt)
  • Arbetsplats
  • Registreringsdatum
  • Senast betalda medlemsavgift
  • Eventuell vinst i konstutlottning

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Vilka vi delar dina data med

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Föreningen lagrar inte informationen längre än vad som är nödvändigt av administrativa skäl. Därefter raderas informationen från våra system. När en medlem utträder eller utesluts ur föreningen raderas all information om Medlemmen omgående.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig (därmed är du inte heller längre medlem). Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontaktinformation

Har du frågor? Kontakta oss på admin@westmanniakonst.se.